behandling av personuppgifter på ginger joe sweden

När du använder denna webbplats kommer vi att behandla dina personuppgifter. Nedan finner du information om vilka personuppgifter som samlas in, varför vi gör det och dina rättigheter rörande behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är Solera Sverige AB.

Kontaktinformation till Solera Sverge AB är:

Adress: Karlavägen 108,  104 51 Stockholm

E-post: info@solera.se

Telefon: +46 8 679 52 00

Organisationsnummer: 556730-4596

 1. Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Ändamålet med hanteringen av personuppgifter är baserat på två faktorer:

A. För att få information om hur vår webbplats används. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är intresseavvägning.

Vi har värderat att det är nödvändigt att göra detta för att anpassa och förbättra webbplatsen för våra användare.

Vi värnar emellertid om din personliga integritet och använder bara informationen till statistik. I denna statistik är det inte möjligt att identifiera dig som enskild person.

B. Du har möjlighet att kontakta oss för information om våra tjänster, produkter, leverantörer, för återkoppling om våra produkter eller för eventuella frågor.

Vi värderar att detta är nödvändigt för att kunna ge dig bra service och möjligheten att kontakta oss.

Vi värnar emellertid om din personliga integritet och använder bara informationen för dialogen med dig.

När vår dialog är avslutad kommer all information om dig och dialogen att raderas, om det inte är skriftligt avtalat med dig med hänsyn till sakens natur.

 1. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra om det inte föreligger en laglig grund för att göra det. Exempel på en sådan grund kan vara ett avtal med dig eller ett lagkrav som kräver att vi lämnar ifrån oss informationen.

 1. Lagringstid
  Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för den anledning som personuppgifterna samlades in för.
 2. Dina rättigheter när vi behandlar personuppgifter om dig Du kan läsa mer om dessa rättigheter på Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se. För att hävda dina rättigheter måste du kontakta Solera Sverige AB. Vi svarar på din begäran så fort som möjligt, dock senast inom 30 dagar.
 1. Klagomål
  Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte stämmer med det som har beskrivits här eller att vi på något annat sätt bryter mot personuppgiftslagstiftningen kan du lämna klagomål till Datainspektionen.

Du finner information om hur du kontaktar Datainspektionen på Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se.

 1. Ändringar
  Om det sker ändringar av våra tjänster eller i regelverket som berör behandling av personuppgifter kan det medföra förändringar i personuppgiftspolicyn på denna webbplats. Om vi har dina kontaktuppgifter kommer vi att göra dig uppmärksam på dessa förändringar. Annars kommer uppdaterad information alltid att finnas lättillgänglig på vår webbplats.